Datteren Therese Berg er foreløpig den eneste av Inge Bergs fire barn som har begynt å arbeide