– Vi er kommet ganske langt allerede. I tillegg til de to utviklingstillatelsene har vi også tre FoU-konsesjoner hvor konseptet testes ut. Det var