Her testar akvakulturelevar nytt luseteljeutstyr

Mørenot Robotics har utvikla ny versjon av verktøy for teljing av lus med god hjelp frå elevar på akvakultur ved Val vidaregåande skule.

Elevane på akvakultur på Val videregåande vurderer korleis verktøyet er i bruk.
Elevane på akvakultur på Val videregåande vurderer korleis verktøyet er i bruk.Foto: Halvor Mortensen
Publisert 12. June 2020, kl. 09.53Oppdatert 12. June 2020, kl. 10.02