I fjor sommer gikk 25 oppdrettere på Vestlandet til søksmål mot staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Det skjedde etter at de ble pålagt å redusere mengden fisk de hadde i sjøen, som en følge av reguleringene i det såkalte Trafikklyssystemet. Oppdretterne mente det ikke var faglig grunnlag for pålegget fra departementet.

Torsdag kom dommen i saken – og staten ble frifunnet.

Havforskningsinstituttet leverer mye av kunnskapsgrunnlaget til Trafikklyssystemet. Flere forskere fra instituttet var vitner i saken, der trafikklyssystemet var gjenstand for mye kritikk fra saksøkernes side.

– Jeg er svært glad for dette utfallet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne i en pressemelding.

Hun legger til at dommen er prinsipielt viktig for Havforskningsinstituttet som forsknings- og forvaltningsstøtteinstitutt.

– Det er ikke rettssystemet som skal overprøve vår kunnskap og våre forskningsbaserte råd. Naturvitenskapen håndteres gjennom internasjonalt anerkjente akademiske metoder – som sørger for grundig og kritisk kvalitetssikring.

I søksmålet mot staten håpte de 25 oppdretterne primært å få endret forvaltningen, men de krevde også 250 millioner kroner i erstatning som et minimum.

Oppdretterne vurderer å anke saken.

– Vi må ikke se bort fra at dette er en sak av så stor prinsipiell betydning, at vi kan bli nødt til å gå alle tre instanser, sa Even Søfteland, talsmann for oppdretterne, til IntraFish torsdag ettermiddag.