– Stortingspolitikere kan endre mening og snu i saker hvor de får folket mot