I likhet med størsteparten av landets befolkning, jobber landets første fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran hjemmefra i mellomjula. Nærmere bestemt fra heimhuset på gården Enge på Stokkvågen. Knutepunktet for trafikk med ferge til Onøy, Lovund, Sleneset og Træna på Helgelandskysten.

Skjæran møter Fiskeribladets utsendte på ferjeleiet. Han stiger ut av bilen og er rett på sak med å forklare geografien. Han peker utover havet og forteller i alle himmelretninger om fjellet Hestmannen, Grønsvik kystfort og Kjerringskjæret.

– Steinkjerringa der ute markerer innseilingen til Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen som ligger i enden av Vefsnfjorden.