Det skriver selskapet i en børsmelding.

I mai ble det kjent at selskapet forberedte en studie med lakseoljekapsler for personer som har fått akutt lungesviktsyndrom (ARDS) som følge av Covid-19. Nå er undersøkelsesprotokollen for fase 2-studien med lakseoljekapsler godkjente av kanadiske helsemyndigheter og studien vil starte opp.

Man vil umiddelbart begynne å rekruttere pasienter fra sykehus i Toronto-området, inkludert Mount Sinai sykehuset i Toronto, skriver selskapet.

Planen er å teste 100 tidligere røykere med bekreftet koronasmitte og akutt lungesviktsyndrom. Forsøket skal være enkelt-senter, randomisert og placebokontrollert. Studien vil ta sikte på å bremse progresjonen av ARDS hos pasienter med bekreftet koronasmitte.

Tidligere røykere utsatt

Selskapet skriver at flere forskningsrapporter viser at tidligere røykere har særlig høy risiko for akutt lungesviktsyndrom som følge av Covid-19.

Det vil bli utført en foreløpig analyse etter de første 30 pasientene, og behandlingsvarigheten vil være på 15 dager. Innledende data var første del av forsøket er forventet innen 12 uker etter at den første pasienten starter behandling.

Designet vil også gjøre det mulig å skalere studien til en full fase 3-studie med 600 pasienter hvis de første effektdataene er støttende. Studien blir i utgangspunktet finansiert fra HBCs godkjente FoU-budsjett for 2020.

Les også: