Det er meglerhuset Pareto Securities som bistår bioteknologiselskapet med kapitalinnhentingen.

Emisjonen rettes mot norske og internasjonale investorer.

Pengene er planlagt brukt til forskning, utvidelse av produksjonen, økt aktivitet innen salg og markedsføring samt generelle selskapsformål.

I en melding torsdag kveld skriver selskapet at dersom emisjonen lykkes, vil de ha tilstrekkelig likviditet for minst 12 måneders drift.

Hofseth Biocare bryter ned avskjær og biprodukter fra laks og ørret til olje (fett), protein og kalium. Dette blir så utgangspunktet for ulike produkter selskapet selger, både til mennesker og dyr.

Selskapet har en hydrolysefabrikk i Midsund utenfor Ålesund og en tørkefabrikk på Berkåk. Sistnevnte fabrikk skal nå ombygges til en hydrolysefabrikk.

Hofseth Biocare har til gode å tjene penger, og har flere hundre millioner kroner i akkumulert underskudd de seneste årene.

Roger Hofseth er konsernsjef i selskapet, og nest største eier med 15,6 prosent av aksjene.