Med sine 191 fartøy, i all hovedsak i lukket gruppe, er flåten i Hordaland over dobbelt så stor som i Rogaland på andreplass i fylkesoversikten med 84 fartøy. Leppefiskflåten har etter lukking av fisket i fjor i økende grad samlet seg på styrkingen fra Møre og Romsdal til og med Agder-fylkene.

I disse fem fylkene er det en flåte på 400 fartøy i lukket og åpen gruppe som skal fiske leppefisk i år. Det betyr at 74 prosent av totalflåten på 543 fartøy er registrert i disse fylkene, slik det går fram av en analyse av leppefiskflåten som Fiskeribladet har gjort blant de påmeldte fartøyene til Fiskeridirektoratet.