Lokaliteten har en kapasitet på 5.460 tonn, og det ble satt ut laksesmolt der i