Tall fra fiskehelsetjenesten til Barentswatch viser at lusetallene i Norge som vanlig har steget gjennom høsten. En foreløpig topp i antall