FAOs matvareprisindeks er dermed på sitt høyeste nivå siden juni 2018, men er fortsatt 2,3 prosent under nivået i april 2018. Det var særlig underindeksen for meieriprodukter som dro opp snittet forrige måned. Meierivarer steg