Ifølge det ferske årsregnskapet til Coast Seafood for 2019, gikk det veldig bra for eksportselskapet. Omsetningen økte med 13 prosent til 5,2