Dermed blir dommen fra Frostating lagmannsrett, hvor eksportselskapet Global Salmon tapte mot Romsdal Processing, stående. Det var ilaks.no som først omtalte at Høyesterett ikke vil behandle anken.

«Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er grunn til å oppheve lagmannsrettens dom i utvalget etter tvisteloven § 30–3 andre ledd», heter det i et vedtak fra Høyesterett datert 20. mai som IntraFish har fått innsyn i.

Laks eksportert til Japan

Ålesund-eksportøren Global Salmon, hvor Dag Nikolay Ryste var hovedeier, saksøkte sin norske leverandør Romsdal Processing. Striden gikk på at et parti laks de kjøpte hadde blitt skadet av feil temperatur. Partene var uenig i hvem som hadde ansvaret for feilen.

Global Salmon tapte saken både i tingretten og lagmannsretten. I lagmannsretten ble Romsdal Processing tilkjent 332.576 kroner i saksomkostninger og 1,94 millioner kroner i saksomkostninger.

Eksportselskapet Global Salmon AS har ikke hatt nevneverdig omsetning de seneste årene. Romsdal Processing er et foredlingsselskap i Midsund eid av Lerøy, Salmar og Midsund kommune.

Japanere ville klage til Kongen

Norske Global Salmon har parallelt ligget i strid med sin japanske kunde med nesten samme navn (Global Salmon Japan). Sistnevnte kjøpte de rundt 150 tonn med fryst laks, og saksøkte sin norske leverandør.

Japanerne har flere ganger vært i Norge, og har jobbet med søksmål mot flere av de involverte partene, både som selskaper, offentlige enheter og privatpersoner. I januar 2019 japanerne i Oslo, hvor de blant annet forsøkte å møte Kongen og biskopen. De har tidligere forsøkt å møte fiskeriminister og næringsminister, for å nevne noen.

Da IntraFish spurte representanten fra Global Salmon Japan og hans advokater om hvorfor de skulle møte biskopen som ikke hadde noe med saken å gjøre, svarte advokat Dr. Tadashi Asai:

– Det stemmer, men vi skulle søke råd fra henne. Jeg er selv en personlig kristen, med verv i kirkesamfunn i Japan. Vi håpet at hun kunne hjelpe oss, og kanskje sette oss i kontakt med noen som kan ta tak i saken