Høyesterett avviste statens anke i Trafikklys 2-saken

Eide Fjordbruk, Tombre Fiskeanlegg og Fjord Drift får dekket tap de har lidd i årene de har hatt for lav konsesjonskapasitet. Skal i dialog med staten om erstatningssum.

Håkon Kristian Tombre og Sondre Eide med sin advokat Grunde Bruland I tingretten. Der tapte de. Men oppdretterne vant siden saken i lagmannsretten.
Håkon Kristian Tombre og Sondre Eide med sin advokat Grunde Bruland I tingretten. Der tapte de. Men oppdretterne vant siden saken i lagmannsretten.Arkivfoto: Ruth Mari Skulbru
Publisert 13. April 2023, kl. 19.35Oppdatert 14. April 2023, kl. 05.39