I forrige uke kom den blå mindretallsregjeringen Stortinget i møte og varslet at den vil foreslå å innføre en ny produksjonsavgift på laks i statsbudsjettet for