Tidligere måtte en ha ordinære konsesjoner for å produsere laks over 250 gram, enten det skjedde i sjø eller på land. Med høye og stigende laksepriser, skjøt prisene på konsesjoner også i været.

Det ble økonomisk helt uaktuelt om en først måtte kjøpe konsesjoner, for så å gjøre store investeringer i landanlegg. Følgelig var det heller ingen kommersielle landbaserte anlegg for matfisk i Norge.

Samtidig var det gratis på land i andre land, både i Europa og på andre kontinentet.