– Vi er fornøyd med at regjeringen foreslår produksjonsavgift på lakseoppdrett. Men som ordfører vil jeg jobbe for at kommunene får en større andel av vederlagspengene fra laksevekst enn det regjeringen foreslår. Det sier