– Basert på forskning, erfaring og observasjoner hos kundene våre, har vi fått med oss at tidlig kjønnsmodning er et hovedproblem i RAS-produksjon, hvor fisken går hele livet