- Arrangementet har i løpet av disse 25 årene utviklet seg til å bli én av landets viktigste arenaer for meningsutveksling om fiskeripolitiske tema -– en arena hvor både næringsliv, bransjeorganisasjoner, virkemiddelapparat, byråkratiet og politiske aktører møtes, heter det i en pressemelding fra Grendeutvalget som er arrangør.

Programmet for årets Husøydaga er preget av jubileet og er mer omfattende enn tidligere år -- men det fokuseres likevel ikke spesielt på laks.

På fredagen er der to faglige seminarer: ett om marin leverandørindustri og ett om skreimarkedet.

I