- Arrangementet har i løpet av disse 25 årene utviklet seg til å bli én av landets viktigste arenaer for meningsutveksling om fiskeripolitiske tema -– en arena hvor både næringsliv, bransjeorganisasjoner, virkemiddelapparat, byråkratiet og politiske