For to år siden ble hvithvalen som senere fikk klengenavnet «Hvaldimir» i en NRK-avstemnin,g