Temaet for møtet blir mellom anna korleis ein kan legge til rette for at fiskeindustrien i større grad kan rekruttere blant arbeidslause i Norge, skriv Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding. På det digitale møtet deltek også arbeids-