I dag blir de første spadetakene tatt i det første byggetrinnet av gjennomstrømmingsanlegget til Salmon Evolution ved Indre Harøy i Hustadvik kommune i