I dag, mandag, går startskuddet for den to uker lange rettssaken mellom 25 oppdrettere i vest og staten.

Rettssaken foregår i Sogn og Fjordane tingrett i Førde. I sommer ble det kjent at 25 oppdrettere på Vestlandet i produksjonsområde 4 (PO4) har saksøkt staten for at de må redusere produksjonskapasiteten sin med 6 prosent i to år. Striden handler om at produksjonsområdet ble rødt i trafikklysordningen som regulerer vekst i næringen. Dermed måtte produksjonskapasiteten tas ned.

I innledningsforedraget sier advokat Trond Hatland fra Thommessen på vegne av oppdretterne at vedtaket kom uten forvarsel.

- Vedtaket om at oppdretterne måtte slakte ut fisk før tiden, måtte kutte i planer og produksjon fremover, det kom uten forhåndsvarsel – uten innsyn i grunnlaget på forhånd – uten mulighet til å reise spørsmål eller innsigelser eller mulighet for å klage, sier Hatland.

Hatland sier videre at vedtaket har fått langvarige konsekvenser for oppdretterne og lokalsamfunn.

- Vi har fått beregnet at det årlige tapet er på 420 millioner kroner i året i produksjonsområde fire som følge av nedtrekket. Dette tapet kan aldri tas igjen.

Målet til oppdretterne er primært å få endret forvaltningen, men de krever også 250 millioner kroner i erstatning som et minimum.

Even Søfteland koordinerer arbeidet med stevningen 25 oppdrettere på Vestlandet står bak. Foto: Privat

Digitale vitner

På grunn av koronarestriksjoner vil de fleste vitnene delta i rettssaken digitalt. Men oppdretterne stiller med fire partsvitner fysisk i retten: Daglig leder i Marø Havbruk, Elin Tveit Sveen, daglig leder i Tombre Fiskeanlegg, Håkon Tombre, kontorsjef i Nordfjord Laks, Inge Kandal og daglig leder i Steinvik Fiskefarm, Erlend Vassbotten.

Fagdirektør Christopher Grøvdal Rønbeck og seniorrådgiver Marie Bjørland, begge ansatt i havbruksavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, vil opptre som statens representanter i saken og følge hovedforhandlingen i sin helhet. Rønbeck vil også avgi forklaring.

Advokatene som skal føre saken for oppdretterne er Grunde Bruland fra advokatfirmaet Wikborg Rein, Trond Hatland fra Thommessen og Halfdan Melbye fra Sands. Det er advokatene Hilde Lund og Knut Klever Næss hos Regjeringsadvokatene som fører saken på vegne av NFD.

– Godt faglig grunnlag for nedtrekk

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen uttalte til IntraFish i starten av januar at han mener myndighetene har et godt grunnlag for beslutningen om nedtrekk.

– Jeg har forståelse for utfordringene pandemien fører til for oppdrettsnæringen, og registrerer at oppdretterne i PO4 er uenige i grunnlaget for fargeleggingen i sitt område og har saksøkt staten. Jeg mener vi har et godt faglig grunnlag for beslutningene som er tatt. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere søksmålet, skrev Ingebrigtsen i en epost til IntraFish.

Disse oppdretterne er med på søksmålet:

Blom Fiskeoppdrett as

Eide Fjordbruk as

Engesund Fiskeoppdrett as

Erko Seafood as

Firda Sjøfarmer as

Flokenes Fiskefarm as

E. Karstensen Fiskeoppdrett as

KF-Oppdrett as

Landøy Fiskeoppdrett as

LangøyLaks as

Lerøy Vest as

Lingalaks as

Marø Havbruk as

Austevoll Melaks as

Mowi asa

Nordfjord Laks as

Osland Havbruk as

Sandnes Fiskeoppdrett as

Sjøtroll Havbruk as

Steinvik Fiskefarm as

Svanøy Havbruk as

Sugefisk as

Tombre Fiskeanlegg as

Fjord Drift as

Troland Lakseoppdrett as

_________________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker fra havbruksnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden