Fiskeridirektoratets patruljefartøy «Eir» har i dag tatt om bord to tilsynsmedarbeidere fra region Nord, og er på plass ved anlegget i Alta hvor det i går gikk et snøskred. Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Tilsynsmedarbeiderne er i kontakt med lokalitetsansvarlig hos oppdrettsselskapet. En full inspeksjon av anlegget bli gjennomført i løpet av dagen, ifølge meldingen.

Det var mandag formiddag at det gikk tre skred som rammet lokaliteten Davatluft til Grieg Seafood utenfor Sjernøya i Alta kommune. Det var ingen personer på anlegget da skredet gikk – og ingen ble skadet.

– Grieg Seafood Finnmark fikk i går en sikkerhetsvurdering fra et konsulentselskap som observerte rasstedet fra helikopter. De har, sammen med NVE, konkludert med at det er trygt å oppholde seg på anlegget. Man er derimot frarådet å bevege seg på innsiden av flåten, skriver direktoratet.

Roger Pedersen er samfunnskontakt Grieg Seafood Finnmark Foto: Grieg Seafood

Kan ikke utelukke mindre rømminger

Grieg Seafood Finnmark skriver i en pressemelding at de mandag satte i gang et stort arbeid for å få oversikt over hendelsen.

– Merdene skal en etter en undersøkes nøye av dykkere og undervannsroboter. 1,8 kilometer med gjenfangstgarn ble mandag satt ut i tilfelle fisk hadde rømt, både rundt anlegget og mot land, da rømt fisk typisk holder seg i nærheten av anlegget eller svømmer mot land rett etter en rømming, skriver samfunnskontakt Roger Pedersen i pressemeldingen.

Grieg Seafood Finnmark er så langt ferdig med å undersøke de 4 merdene som ble sterkest påvirket av snørasene. Nøtene på disse merdene er uten hull.

– Vi kan slå fast at det ikke har vært store rømminger fra disse merdene, men kan ikke utelukke at enkeltfisk som har svømt helt i overflaten har blitt skylt over merdkanten da skredet slo inn over merdene. Det er så langt gjenfanget en fisk i gjenfangstgarnene.

Fortsetter arbeidet

Anlegget har åtte ringer/merder totalt. Fire av disse ligger nærmest land og skredstedet.

– Arbeidet med å sjekke de resterende merdene for hull, sjekke og bytte ut fortøyninger der det er nødvendig, røkte gjenfangstgarnene og rydde opp i anlegget fortsetter i dag. Både røktebåter, servicebåter og innleid mannskap jobber med dette, skriver Pedersen.

Grieg Seafood vil komme tilbake med fullstendig informasjon om hendelsen og skadeomfang når arbeidet er ferdig, som etter planen vil skje i løpet av tirsdag.

– Da vil vi også redegjøre for prosessen med å flytte anlegget, som pågår, skriver Pedersen.

Anlegget har totalt omlagt 1,2 millioner fisk med en snittstørrelse på cirka 3,7 kg. Fisken er frisk og har ikke ILA, ifølge Grieg Seafood.

Ifølge Fiskeridirektoratet er rekkverket over vann ødelagt og fôrslager er skadet. Selskapet har også meldt at to haneføtter i forankringssystemet er skadet. De vil gå over og se på hele forankringen av anlegget.

Ikke utvidet gjenfangst

Fiskeridirektoratet gir foreløpig ikke pålegg om utvidet gjenfangst.

Fiskeridirektoratets vurderinger er at selskapet så langt har gjort tilstrekkelige tiltak. Fokuset nå er på gjenfangst ved anlegget, innenfor 500 meter rundt anlegget.

Fiskeridirektoratet er i løpende dialog med Mattilsynet, Statsforvalteren og Grieg Seafood Finnmark.