Fôrprodusent Aller Aqua har dannet selskapet Vadheim Akvapark i samarbeid med Hjetland Industripark, som er et selskap som er eid 100 prosent av Høyanger kommune.

Selskapet Vadheim Akvapark skal utarbeide et prospekt for et landbasert oppdrettsanlegg for laks i en industripark i Vadheim, sier Sturle Skeidsvoll som er styreleder i Vadheim Akvapark til IntraFish. Han er også salgsleder for Aller Aqua i Norge.

– Skal Aller Aqua drive oppdrett i tillegg til fôrproduksjon?

– Nei, det er verdt å påpeke at vi kun skal utarbeide prospektet i samarbeid med det kommunalt eide Hjetland Industripark. Aller Aqua skal ikke drive anlegget, påpeker Skeidsvoll.

Han forklarer at anlegget skal drives av eksterne investorer. De kjøper aksjene i Vadheim Akvapark. Industriparken vi deretter bli utleid til de nye eierne av Vadheim Akvapark. Han sier at investorene vil komme på banen når prospektet er ferdig, men vil ikke foreløpig si noe om hvem disse er.

Aller Aqua Norway har en tilknytning til Vadheim. Blant annet har de to FoU-tillatelser som er lokalisert like utenfor det lille tettstedet ved Sognefjorden. Aller Aqua var panteinnehaver i torskeoppdretter Seamatech, og kjøpte ut de andre partene i selskapet. Torskelokalitetene ble omgjort til laks, og det er på disse lokalitetene Aller Aqua i dag driver sine FoU-tillatelser. Seamatech har også en leieavtale i industriparken i Vadheim.

Aqua Moaf

Han påpeker at prosjektet er i en oppstartsfase, og at søknaden om å få etablere anlegget snart vil bli sendt inn.

– Teknologien som skal benyttes i anlegget er ikke helt bestemt. Vi vurderer imidlertid om anlegget skal bygge på Aqua Moaf, som er en resirkuleringsteknologi der nær 100 prosent av vannet gjenvinnes. Teknologien er utviklet i Israel, og benyttes blant annet i anlegg i Midtøsten der det er begrenset med tilgang på vann. Det dreier seg om et lukket system som er mer ekstremt enn et vanlig resirkuleringsanlegg. Vi har vært og sett på systemet i Israel. Det er for øvrig samme teknologi Grieg Holding vil bruke ved sitt anlegg i Newfoundland i Canada, sier Skeidsvoll.

Anlegget er planlagt satt opp i løpet av en kort byggefase. Skeidsvoll påpeker at forholdene i industriparken ligger godt til rette med blant annet ferdig planert område og dypvannskai.

Det har også vært folkemøte i kommunen hvor en har informert i planene som kan gi nye arbeidsplasser på Vadheim.

– Kapasiteten ved anlegget blir 5-6.000 tonn. Vi holder på med den siste finpussen på planene før søknaden sendes inn, og går nå en siste runde på størrelsen på anlegget. Vi vurderer både produksjon av post-smolt og matfisk ved anlegget, og søker om begge deler, opplyser Skeidsvoll.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.