Tirsdag startet forhandlingene mellom Fellesforbundet og Sjømat Norge. I år er det hovedoppgjør og havbruksoverenskomsten skal revideres.

Kine Asper er forbundssekretær i Fellesforbundet og leder bransjerådet for havbruk. Foto: Morten Løberg

– Vi ser fram til konstruktive forhandlinger om løsninger for denne fremtidsrettede næringen som er i rask utvikling, sa forbundssekretær i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes til IntraFish i forkant av forhandlingene. Hun leder bransjerådet som skal i forhandlinger med Sjømat Norge.

Vistnes la til at bransjerådet satt i forberedelser mandag og overleverte kravene mandag ettermiddag. Det er satt av tre dager til forhandlingene.

Onsdag formiddag opplyser Vistnes til IntraFish at partene fortsatt sitter i forhandlinger.

– Har høye forventninger

Tillitsvalgt for de ansatte på sjøsiden i Nova Sea, Jon Arne Nygård, uttalte tidligere til IntraFish at det er en katastrofe dersom de ansatte kommer tomhendt ut av forhandlingene med de forutsetningene som er i havbruk i dag.

Jon Arne Nygård er hovedtillitsvalgt for de ansatte på sjøsida hos lakseprodusenten Nova Sea i midtre Nordland. Foto: Privat

– Medlemmene har en veldig høy forventning i år. Vi har ikke vært rammet av korona på samme vis som veldig mange andre næringer, og vi ser også at overskuddsfordelingen er ganske skeiv. Forventningen til oppgjøret er at vi får en sterkere minstelønn og at grunnlønnen går opp betydelig. Det er også det vi kjemper for lokalt, sa Nygård.

Sikkerhet og arbeidstid

– Sikkerhet og arbeidstid er våre viktigste saker. Dette har vært hovedprioriteten vår i mange lønnsoppgjør, og kommer neppe som en overraskelse på arbeidsgiverne, sier Vistnes i en artikkel på Fellesforbundet sine sider.

Hun påpeker at arbeidet i oppdrettsnæringa foregår stort sett til sjøs, og er utsatt for vær og vind. Det er en risikofylt og til tider uforutsigbar jobb.

– De som jobber i havbruk har også rett til fritid og familietid, og til å planlegge hverdagen sin. Vi krever derfor mer forutsigbarhet og likere praksis for arbeidstid, sier Vistnes.

For å bedre sikkerheten for de ansatte, vil Fellesforbundet ha slutt på risikabelt alenearbeid ute på anleggene.

– Det er oppgaver som ikke bør gjøres alene. Her mener vi det må gjennomføres en skikkelig risikovurdering, der man definerer hvilke arbeidsoppgaver det alltid skal være flere sammen om, sier Vistnes og legger til:

– Her tror jeg både vi og arbeidsgiverne har felles sak. HMS er vært viktig.

Sikre kjøpekraften

Fellesforbundet vil konkretisere de økonomiske kravene i forhandlingene, men sier at de vil sikre kjøpekraften til alle medlemmene.

– Vi må også bedre sikre at ansatte får ta del i den enorme verdiskapinga de bidrar til. Våre tillitsvalgte har forventninger til de lokale lønnsforhandlingene, sier Vistnes i meldingen.

Fellesforbundet vil også jobbe for at ansatte får utviklet kompetansen sin.

– Vi må sørge for at de ansatte får kurs, etter- og videreutdanning, som gjør at norsk havbruksnæring kan fortsette å være ledende i verden, med de aller beste ansatte.

Les også:

Lønnsoppgjøret i havbruk: – Selskapene kan ikke komme unna med å si at de har dårlig økonomi

Flere må vente opp til et år på lønn etter konkursen

Han kjempar for høgare grunnløn og betalt matpause på merdkanten