– Oppdrett kan umulig være årsaken til denne algeoppblomstringen. Det står forholdsvis lav tetthet av oppdrettslaks i disse områdene i forhold til mange andre områder i Norge, sier fagdirektør ved Havforskningsinstituttet Karin Kroon Boxaspen til NRK.

Undersøkelsene tar utgangspunkt i en risikovurdering Havforskningsinstituttet jobber med, der forskere ser på effekter av næringssalter og organisk materiale ut fra norske oppdrettsanlegg. Næringssalter fungerer som mat eller gjødsel for algene og forskerne har gjort en beregning for de områdene der det nå er en algeoppblomstring.

– Når vi tar utgangspunkt i hvor mye fisk som står i disse områdene og regner hvor mye næringssalter som kommer ut, finner vi ut at det i beste fall bidrar til en vekst på 5–10 prosent alger, sier Boxaspen og sier at beskyldningene om at oppdretterne selv er skyld i laksedøden er feil.