– Vi opplever forskjellig praksis i Mattilsynet i ulike områder. Hvordan skal vi håndtere dette? Det er også lang saksbehandlingstid, noe