Det melder Mattilsynet på sine nettsider 17. juli. Ewos Innovation driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i området og driver aktivitet der om å vise nødvendig aktsomhet