Det kommer frem i en melding på Mattilsynets hjemmesider. Gratanglaks varslet selv Mattilsynet den 27. juli om mistanken. Den var basert på analyseresultater fra PatoGen, etter prøvetaking av fisken ved