ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge, men i år er det kraftig oppgang i antall utbrudd og ekspertene er bekymret.
  • Veterinærinstituttet frykter at laksesykdommen ILA kan være en større trussel enn man først har trodd.

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Ifølge en børsmelding fra selskapet start det 0,8 millioner fisk i anlegget. Snittvekten på fisken er 2,0 kilo.

- NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, skriver de.