Lokaliteten drives av Salmonor.

«Salmonor AS varslet Mattilsynet 20.12.18 om mistanke om ILA basert på analyseresultater etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet skal på inspeksjon ved anlegget for å ta ut prøver for eventuelt å bekrefte diagnosen», heter det i en melding på Mattilsynets nettsider fredag ettermiddag.

Ifølge Akvakulturregisteret har lokaliteten en MTB-grense på 4.680 tonn.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det bli etablert et kontrollområde rundt anlegget.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.