Meldingen om ILA-mistanke gjelder lokaliteten Kjeahola i Finnøy kommune. Mattilsynet råder alle som ferdes i området og driver med oppdrett, om å vise aktsomhet for å hindre sykdomsspredning. Mowi varslet Mattilsynet om