Det melder Mattilsynet på deres sider 8. oktober.

Lokaliteten drives av Salaks–konsernet. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i området og driver aktivitet innen lakseoppdrett om å vise aktsomhet for å unngå eventuell spredning.

Positive resultater på prøver

Ifølge meldingen var det Veterinærinstituttet (VI) som varslet Mattilsynet 4. oktober om mistanken om ILA på lokaliteten. Grunnen til varselet var positive analyseresultater for ILA fra fisk på lokaliteten.

For å hindre en eventuell spredning er lokaliteten pålagt restriksjoner og har forbud mot flytting av all fisk uten tillatelse.

Dersom mistanken skulle bli bekreftet ved Kvanntoneset kan Mattilsynet bestemme om lokaliteten skal tømmes.

Har snart resultatene

I meldingen kommer det frem at VI innen kort tid skal publisere lokaliteten på interaktive kar over ILA–tilfeller på BarentsWatch.

Om mistanken blir bekreftet vil det snarlig opprettes forebyggende kontrollområde for å begrense og bekjempe ILA. Dette vil blant annet føre til restriksjoner på trafikk i havområdet rundt lokaliteten. Lokale tilpasninger legges til grunn for et kontrollområde, og er forventet å være på rundt 10 – 20 km rundt lokaliteten.