Det kommer frem i en melding på Mattilsynets nettsider 15. juli at det er påvist ILA ved lokaliteten Kasteberget (31757) i Ibestad kommune. Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks