Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i området og driver med fiskeoppdrett om å vise nødvendig aktsomhet for å hindre eventuell smittespredning i en melding på deres nettsider.

Lokaliteten Oterneset drives av Salmar Farming avdeling Troms i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø, Skretting og Stim.

Fisk rømte fra lokaliteten

Fiskeridirektoratet fikk også melding fra Salmar om at det hadde rømt fisk fra lokaliteten Oterneset 15. november. Det var samme dag som selskapet rapporterte mistanke om ILA til Mattilsynet.

Fiskeridirektoratet gjennomførte deretter tilsyn på lokaliteten og oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene. 22. november meldte Fiskeridirektoratet på deres nettsider at Salmar hadde satt ut gjenfangstgarn og hadde fanget fire rømte fisk.

Fisken i merden hadde en snittvekt på omtrent 4 kilo.

Roger Bekken i Salmar sier til Harstad Tidende at rømmingen ikke skjedde fra merden der det er syk fisk.

Nabolokaliteten er underlagt samme restriksjoner

Salmar varslet Mattilsynet om ILA-mistanken 15. november 2019. Mistanken bygget på positive analyseresultater. Mattilsynet bekreftet diagnosen 25. november etter funn forenelig med ILA og påvisning av viruset ved to uavhengige metoder, utført av Veterinærinstituttet.

Sekvenseringen av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant).

For å hindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner som flytting av fisk uten tillatelse fra Mattilsynet. Grunnet nærheten til Oterneset er også nabolokaliteten Mollvika underlagt de samme restriksjonene.

Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Oppretter kontrollområde

Mattilsynet opplyser i meldingen på deres nettsider at det innen kort tid vil opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Dette vil medføre restriksjoner på blant annet trafikk i havområdet.

«Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA», skriver etaten.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.