Det kommer frem i en melding fra Mattilsynet 17. juli. Norway Royal Salmon (NRS) driver med oppdrett av laks på lokalitetene. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i