Dette er en del av etatens overvåkningsprogram, og det er Havforskningsinstituttet som sto for undersøkelsene.

90 prosent av fisken som ble undersøkt var oppdrettslaks, mens resten besto av regnbueørret, kveite, torsk, piggvar og røye.

I en melding fra Mattilsynet kommer det frem at ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EUs maksgrense. Nivåene av miljøgifter har gått ned i flere år, og er nå stabile.

Det ble funnet legemidler mot lakselus i fire samleprøver fra overvåkningsprosjektet. Alle prøvene var under grenseverdiene, ifølge Mattilsynet.

Det ble helle ikke funnet ulovlige stoff, legemidler eller antibiotika i laksen.