Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding tirsdag ettermiddag. De konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming.

Det var mandag formiddag at det gikk flere snøskred ved oppdrettslokaliteten Davatluft ved Stjernøya i Alta kommune.

– Vi har nå gjennomført en grundig inspeksjon ved anlegget. Vi har hatt to tilsynsmedarbeidere på stedet. Vi konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming, men utelukker ikke at noe fisk kan ha kommet seg ut av anlegget i forbindelse med skredet, sier Otto Andreassen, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Nord i meldingen.

Selskapets har selv gjennomført undervannsinspeksjon med ROV og dykkere, og har ikke funnet hull i noen av nøtene som var utsatt for skredet på mandag

Fiskeridirektoratet på plass ved anlegget «Davatluft» i Alta kommune ved Stjernøya. Flere av merden har fått synlige skader etter snøraset. Foto: Narve Leonhardsen / Fiskeridirektoratet.

Skader på anlegget

Merdringene på anlegget er intakte, men én av ringene er punktert:

– Selskapet vil derfor flytte fisk fra denne merden over til en annen merd internt i anlegget. Dette er planlagt gjort med brønnbåt i morgen, sier Andreassen.

Det var også skader på fortøyning, og disse har nå blitt byttet ut. En del av taknettholderne på merdene ble knekt av, og utstyr inne i merdene ble skyllet bort av skredet. Det har også vært en del vrakrester i sjøen fra skredet som er blitt ryddet bort, ifølge meldingen.

Så langt er det fanget syv oppdrettslaks i gjenfangstgarn som er satt ut rundt anlegget.

– Dette kan også være en indikator på at en eventuell rømming har vært begrenset, forklarer Andreassen.

Selskapet har startet fôring på deler av anlegget, og vil få hele anlegget i normal drift om kort tid.

Endrer plassering av anlegget

Det gikk også to store skred ved oppdrettsanlegget i 2018, med få dagers mellomrom. Avisen Altaposten skrev om skredet den gangen, hvor det ene skredet gikk bare timen etter at to arbeidere forlot merdkantene i Davatluft.

Grieg Seafood konkluderte med at begge skredene hadde potensial til å skade eller i verste fall forulykke personell, samt gi anlegget så alvorlige skader at fisk kunne ha rømt.

Grieg Seafood Finnmark søkte i 2019 om flytting av det snøskredrammede anlegget, nettopp på grunn av snøskredfaren i området.

Troms og Finnmark fylkeskommune innvilget dette i februar 2020.

Etter korrespondanse med Fiskeridirektoratet i mars i fjor, fikk selskapet innvilget at anlegget skulle flyttes etter at inneværende generasjon fisk blir uslaktet.

Fiskeridirektoratet vurderte at det var uhensiktsmessig å endre plasseringen av anlegget mens lokaliteten er i drift.

– Vi la til grunn at produksjon på nåværende plassering allerede var risikovurdert med tanke på skred, sier Andreassen.

Flyttingen er planlagt gjort i sommer 2021.

– Vi skal nå i etterkant av denne hendelsen gå igjennom vår håndtering av dette, sammen med relevante sektormyndigheter og i dialog med selskapet, for å finne ut om noe burde vært gjort annerledes, sier Andreassen.

_________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra havbruksnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden