Torsdag 16. januar kom Nærings- og fiskeridepartementet med et endelig avslag til Searas AS (tidligere Qed AS). Selskapet hadde søkt om 12 utviklingstillatelser