Bobestyrer Jørund Knardal opplyser til Intrafish at det skal være et felles møte med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Mattilsynet på onsdag.

– De har vært inne i saken i lengre tid og jeg har vært i kontakt med dem. Vi skal undersøke nærmere om det er blitt begått mislighold, eller straffbare forhold som vi må ta tak i, sier Knardal og legger til:

– Jeg går inn i dette med åpent sinn, men det har vært flere rapporter og tilsyn over lang tid.