Lokaliteten er den ene av to lokaliteter selskapet søkte om i Troms fylke, og som NRS mener oppfyller de