De ansatte ble orientert om beslutningen på et allmøte onsdag. Ordningen innføres med effekt fra og med torsdag, og gjelder alle de rundt 40 ansatte i