Fakta nytt smoltanlegg Salten Smolt
  • 9.700 m² ny bygningsmasse + 3.500 m² eksisterende anlegg.
  • Totalt 14.300 m³ karkapasitet.
  • Klekkeri x 2 med gjennomstrømming.
  • Startforing x 2 med resirkulering (RAS).
  • Påvekst x 2 med resirkulering.
  • Smoltavdeling med resirkulering + eksisterende anlegg med gjennomstrømming.
  • Daglig maksimal utfôring i nytt RAS-anlegg er cirka 6,5 tonn per dag og maks 3,5 tonn i gammelt anlegg – totalt 10 tonn pr dag.
  • Lagt til rette for fremtidige utvidelser. Kan startfôre 18 mill. yngel (4 x 4,5 millioner per år).
  • Vannforbruk nytt anlegg cirka 2 m³/min.
  • Salmobreed Salten errognleverandør.

Onsdag signerte Salten Smolt avtalene med Total Betong og Krüger Kaldnes som betyr at det nye smoltanlegget til nærmer 600 millioner kroner skal realiseres i Breivik i Salten, skriver Salten Smolt i en pressemelding.

Det var en stor dag for daglig leder i Salten Smolt, Børge Andreassen, og administrerende direktør i Salten Aqua, Geir Wenberg, da de onsdag signerte avtalene som sikrer Salten Smolt og Salten Aqua gruppens største investering noensinne.

– Bygging av smoltanlegget har stor strategisk betydning for Salten Aqua. Vi sikrer nå en fremtidsrettet og bærekraftig produksjon av smolt til eget bruk og for salg til eksterne kunder, sier Wenberg i pressemeldingen.

Han sier anlegget vil gi betydelige regionale og lokale ringvirkninger og det vil jobbe rundt 20 ansatte på smoltanlegget i driftsfasen.

Andreassen forteller at oppstart av grunnarbeid vil skje allerede i desember, og første smolt ut av anlegget er planlagt sommeren 2022.

Det nye anlegget skal bygges side om side med Salten Smolt sitt eksisterende anlegg i Breivik, og det gamle anlegget, som sto ferdig i 2001, skal fortsatt produsere smolt i kombinasjon med de nye fasilitetene.

Fra venstre Geir Wenberg adm.dir. Salten Aqua, Kent K. Rasmussen general manager Kruger Kaldnes, Per Ivar Foshaug project manager Kruger Kaldnes, Eirik Sviggum prosjektleder Total Betong, Kurt Helland daglig leder Total Betong, Børge Andreassen daglig leder Salten Smolt, Jan Arvid Johansen markedssjef Total Betong. Foto: Pressefoto