Om kort tid, før jul, vil styret i Salten N950 sannsynligvis beslutte å utvide slakterikapasiteten fra dagens maks 130 tonn på to skift til 250 tonn på ett skift. Dagens slakteri