Ordningen kom i stand i 2007 og har årlig utløst en kompensasjon som hvert av de to siste årene har vært på 275.000 kroner ut fra et redusert sjølaksefiske på 2,7 tonn i året. Da ordningen startet i 2007 var grunnlaget 1,3 tonn. Det var seks notfiskere med i ordningen første år og syv fiskere med i år. De fleste har vært med i ordningen hele perioden.

Kompensasjonen er bygget opp på en pris for rundt 100 kroner kiloet for laks som ikke blir fisket i indre del av Malangen, fjorden med utløpet for Målselva.