Strid om eksport av kongsnegl
  • Uenigheten går på hvordan en EØS-regulering for eksport av såkalt ikke-konforme varer skal praktiseres. Dette er varer som ikke er farlige å spise, men som av ulike grunner ikke tillates omsatt i EU og EØS-land. De skal likevel tillates eksportert til tredjepartsland som Sør-Korea
  • Ifølge Strøm og hans medhjelper konsulent Christoffer M. Nielsen har Mattilsynet i en årrekke tolket regelverket feil, til tross for at deres overordnede, Helse- og omsorgsdepartementet, ba dem tolke regelverket annerledes
  • Forskriften ble endret 1.