Strid om eksport av kongsnegl
  • Uenigheten går på hvordan en EØS-regulering for eksport av såkalt ikke-konforme varer skal praktiseres. Dette er varer som ikke er farlige å spise, men som av ulike grunner ikke tillates omsatt i EU og EØS-land.