Børskommentar

Skrevet av børskommentator Thor Chr. Jensen i Dagens Næringsliv, hvor denne kommentaren først ble publisert.

Oppdrettsaksjene på Oslo Børs svingte kraftig fredag før og rett etter finansminister Trygve Slagsvold Vedums møte med bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. Utover dagen så markedet ut til å enes om at kursene skulle ned.

Salmar, det oppdrettsselskapet med størst andel produksjon i Norge, falt 3,3 prosent. Mowi, som er verdens største sjømatselskap med virksomhet i 25 land men med en lavere relativ andel produksjon i Norge, falt 3,7 prosent.