Ice Fish Farm
  • Islandsk lakseselskap som driver oppdrett nordøst i landet
  • Selskapet deres på Island heter Fiskeldi Austfjarda
  • Ble notert på Merkur Markets i juni 2020 - hentet da inn 302 millioner kroner i frisk kapital
  • NTS er hovedeier
  • Selskapet venter et slaktevolum på rundt 4.400 tonn i 2020, med sterk økning de kommende årene

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport, publisert torsdag morgen.

Samtidig slaktet selskapet 800 tonn, noe som gir dem et driftsresultat per kilo på 11,5 kroner.

Selskapet skriver at investeringer i smoltkapasitet går raskere enn planlagt. De har startet byggingen på Kopkasker, hvor de venter at det skal stå ferdig i slutten av andre kvartal 2021. Smoltanlegget på Isthos ble fullført på budsjett.

Videre opplyses det at de nå har startet produksjon av økologisk laks, og at første slakting derfra er ventet i første kvartal 2022.

De har også startet produksjon av triploid (steril) smolt, hvor de venter første slakting første kvartal 2022.

Nedjusterer slakteestimat

I år venter selskapet nå å slakte 3.500 tonn laks. Det er en nedjustering fra forrige anslag på 4.350 tonn grunnet noe lavere vekst enn ventet. I tillegg har smolten som er blitt satt ut vært noe mindre.

For 2021 venter de et slaktevolum på 8.700 tonn, en oppjustering fra forrige anslag på 8.300 tonn.

I 2022 anslår de nå et slaktevolum på 15.500 tonn.

Ice Fish Farm, tall i millioner kroner

3. kv 2020 3. kv 2019 Endring
Omsetning 50,9 8,0 536,3 %
Op. driftsresultat 9,2 -16,9 -
Resultat før skatt 4,7 15,6 -69,9 %
Nettoresultat 3,6 8,9 -59,6 %
Driftsmargin 18,1 % - -

______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.